Seleccionar página

Contents

Què és una matriu Raci?

La matriu d’assignació de responsabilitats RACI és una de les eines més útils per identificar quines són les responsabilitats que té tothom en la execució d’una tasca.

És una eina senzilla de crear i senzilla d’interpretar però necessita:

  • tots els implicats coneguin la metodologia
  • la matriu RACI sigui accessible per tothom.

En cas de que no es compleixin aquests punts, perd tota la seva utilitat.

En els entorns de treball on s’utilitza i és coneguda per tots elimina els problemes que segur que has viscut:

– Això no és feina meva

– Això qui ho ha de fer?

– Jo no sabia res.

– Ho han fet sense avisar-me.

– Etc.

 

Com funciona?

Com pots deduir pel seu nom, és una matriu on es posa:

– en un costat la llista d’activitats a dur a terme,

– en un altre les responsabilitats o rols típus (raci)

– i a les interseccions es posa el nom de la persona que tindrà alguna cosa a veure en aquella tasca.

Els possibles rols són quatre:

Lletra: R

Rol en anglès: Responsible

Traducció: Responsable

Descripció: Aquest rol realitza el treball i és responsable per la seva realització

Lletra: A

Rol en anglès: Accountable

Traducció: Aprovador (la paraula anglesa és molt explícita)

Descripció: Aquest rol s’encarrega d’aprovar el treball finalitzat. És el responsable final d’aquesta tasca i a qui se li demanarà explicacions per la seva execució i seu resultat. És qui ha d’assegurar que s’executen les tasques.

Lletra: C

Rol en anglès: Consulted

Traducció: Consultat

Descripció: Aquest rol té alguna informació o capacitat necessària per acabar la feina. Se l’informa i se li consulta informació (comunicació bidireccional).

Lletra: I

Rol en anglès: Responsible

Traducció: Responsable

Descripció: Aquest rol ha de ser informat sobre el progrés i els resultats del treball. A diferència del Consultat, la comunicació és unidireccional.

 

Exemple

Comencem amb un exemple. Suposa que vols anar de viatge amb el teu marit (Miquel), el teu fill (Joan) i avisar als avis. Per tant, primer crea una taula amb els quatre rols.Plantilla de matriu RACI

Ara omple la primera columna amb les tasques o activitats que cal per preparar el viatge.

Matriu RACI amb dades d'exemple

Per omplir les responsabilitats sabem que:

– Tota la família han de cercar llocs on anar de vacances.

– Maria s’encarregarà de que tothom cerqui possibles destins.

– El lloc el triarà la Maria però consultant a Miquel. No es decidirà el lloc sense parlar-ho primer amb Miquel.

– En Joan anirà on diguin els seus pares, tot i que la seva opinió s’ha tingut en compte.

– Els bitllets els comprarà en Miquel.

– Maria avisarà als avis on pensen anar de vacances per que ho sàpiguen i reguin les plantes.

Vols provar d’omplir la matriu sense mirar? T’ho recomano per veure si pots fer-ho.

Quedaria aproximadament així:

Matriu RACI amb tasques i responsabilitats

Has trobat l’exemple prou entenedor?

Val la pena afegir un parell de detalls addicionals:

– Ha d’haver una A per cada tasca. És el responsable de que es faci.

– Només pot haver una sola A per cada tasca. El responsable és únic.

– Ha d’haver una R per cada tasca. És qui la farà. Si hi ha més d’una R, cal que es coordinin entre ells.

– Pot haver més d’una C o I per cada tasca. També és possible que no n’hi hagi cap.

– Ja has vist que pot haver-hi més d’una lletra per persona.

Et deixo un full Excel per que el puguis descarregar utilitzar.

Matriu RACI

Si no coneixies la matriu RACI et recomano que la utilitzis en els projectes que tens entre mans, però recorda que no serveis de rés si no la utilitza tot l’equip i tothom coneix les responsabilitats que se li han assignat.

Si tens un moment i vols dir-me si aquest article t’ha sigut d’utilitat, pots deixar-me un missatge.